Yeşil GYO’dan (YGYO) kritik bedelli sermaye artırımı açıklaması

featured

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde bedelli sermaye artırımı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu’na bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebinin iletildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

Şirketimiz tarafından 23 08.2023 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu’nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 235.115.706,01-TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltıTürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 470.231.412,02 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 705.347.118,03 TL ye çıkarılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 22.09.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, bedelli sermaye artışı başvurusunun geri çekilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’na bedelli sermaye artırımı başvurusunu geri çekme talebimiz iletilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Yeşil GYO’dan (YGYO) kritik bedelli sermaye artırımı açıklaması

Yorumlar kapalı.