Vera Konsept GYO’dan (VRGYO) ihale açıklaması

featured

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) 22 Mayıs 2024 tarihinde, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan, İzmir/Urla/Kalabak’ta bulunan taşınmazların ve üzerinde bulunan yapıların arsa satış yöntemi ile özelleştirilmesi ihalelerine teklif verdiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Şirket bugün de, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 05.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile 06.06.2024 tarihinde yapılacak nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiğini KAP’a bildirdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

22.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Urla/Kalabak 4706 ada 3 parsel numaralı 20.310,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapılar (bir bütün halinde) ve İzmir/Urla/Kalabak 4539 ada 1 parsel numaralı 3.969,91 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/4  hissesine arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalelerin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulüyle” gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 20.05.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile söz konusu ihaleye 22.05.2024 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.

 

29.05.2024 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın davet yazısında, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 05.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile 06.06.2024 tarihinde yapılacak nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimiz temsilcileri 05.06.2024 ve 06.06.2024 tarihlerinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacaktır. İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Vera Konsept GYO’dan (VRGYO) ihale açıklaması

Yorumlar kapalı.