Vera Konsept GYO’dan (VRGYO) ihale açıklaması

featured

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye teklif vermesi nedeniyle KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

23.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara/Yenimahalle/Akköprü  65253 ada 1 ve 2 parsel numaralı toplam 65.421,95 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerinde yer alan yapılar (bir bütün halinde) arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulüyle” gerçekleştirileceği tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 07.05.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı ile söz konusu ihaleye 23.05.2024 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.

28.05.2024 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın davet yazısında, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 05.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimiz temsilcileri 05.06.2024 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacaktır. İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Vera Konsept GYO’dan (VRGYO) ihale açıklaması

Yorumlar kapalı.