Turcas Petrol (TRCAS) iştirakinden kar payı ödemesi

featured

Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) sermayesinin %30’una sahip olduğu, iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş.’deki imtiyazlı paylarına karşılık gelen temettü ödemesi ve kâr dağıtımı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

28.03.2024 tarihli özel durum açıklamamızda %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin (“STAŞ”) 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 200.000.000,00 TL tutarında kâr dağıtımı kararı aldığını (Turcas payı net olarak 60.000.000,00 TL), ilgili tutarın 30.000.000,00 TL’lik kısmının hesaplarımıza 28 Mart 2024 tarihinde geçtiğini, kalan 30.000.000,00 TL’lik tutarın ise 27 Haziran 2024 tarihinde hesaplarımıza geçmesi beklendiğini paylaşmıştık. Söz konusu 30.000.000,00 TL’lik tutar 27 Haziran 2024 tarihinde hesaplarımıza geçmiştir.

Aynı özel durum açıklamasında, STAŞ’ta sahip olduğumuz imtiyazlı hisseler kapsamında Şirketimize ödenecek 8 Milyon ABD Doları tutarındaki imtiyazlı temettünün de 27 Haziran 2024 tarihinde hesaplarımıza geçmesi beklendiğini paylaşmıştık. STAŞ’ın 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 8 Milyon ABD Doları tutarındaki imtiyazlı temettünün 28 Haziran 2024 tarihinde Şirketimize ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu tutar, 28 Haziran 2024 tarihinde hesaplarımıza geçecektir.

Ayrıca, STAŞ’ın 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yukarıda sözü edilen temettü dağıtımlarına ek olarak geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 200.000.000,00 TL tutarında temettünün 28 Haziran 2024 tarihinde hissedarlara dağıtılmasına karar verilmiştir. (Turcas payı net olarak 60.000.000,00 TL). Söz konusu 60.000.000,00 TL’lik tutar da 28 Haziran 2024 tarihinde hesaplarımıza geçecektir.

Saygılarımızla.

Turcas Petrol (TRCAS) iştirakinden kar payı ödemesi

Yorumlar kapalı.