Smart Güneş Teknolojileri’nden (SMRTG) SPK onayı açıklaması

featured

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) borçlanma aracı ihraç başvurusunun SPK tarafından ihraç limiti 250.000.000 TL olacak şekilde onaylanması hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz tarafından 24.01.2024 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketimizin, 1.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu yapılmıştı. Sözkonusu başvurumuz, SPK tarafından ihraç limiti 250.000.000 TL olacak şekilde onaylanmış ve 07.06.2024 tarih ve 2024/28 numaralı SPK Haftalık Bülteni’nde yayınlanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ve bilgi formu alındığında ayrıca açıklama yapılacak ve Şirketimizin internet sayfasında yayınlanacaktır.

Smart Güneş Teknolojileri’nden (SMRTG) SPK onayı açıklaması

Yorumlar kapalı.