Smart Güneş Teknolojileri’den (SMRTG) kar payı açıklaması

featured

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) genel kurulda alınan kar payı dağıtılmaması kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı 1.414.683.551,42 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı ise 948.526.220,98 TL’dir.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 30.05.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 30.05.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında konu görüşülmüş ve dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.

Smart Güneş Teknolojileri’den (SMRTG) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.