SDT Uzay’dan (SDTTR) kar payı açıklaması

featured

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) genel kurulda onaylanan kar payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi. Açıklamada yönetim kurulunun hisse başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL kar payı ödenmesine ilişkin teklifinin genel kurulda oy birliği kabul edildiği duyuruldu.

Pay sahiplerine 3 Taksitte ödenecek kar paylarından birinci taksit, 13 Ağustos tarihinde, hisse başına brüt 0,8417594 TL, net 0,7575834 TL olarak ödenecek. 2. ve 3. taksitlerin tarihlerine ise şirketin nakit akışına göre yönetim kurulu karar verecek. 2. taksit net 0,7575834 TL, 3 taksit ise net 0,5050556 TL olarak ödenecek.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6 Bilkent / Çankaya / ANKARA adresinde 30.05.2024 Saat 10:00’da yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 32’nci maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

  1. a) TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 322.375.565,00TLtutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutara 2023 yılında yapılan 3.104.746,00 TL tutarında “Bağışlar” ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 325.480.311,00 TL tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,
  2. b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait “Dönem Vergi Gideri” ayrıldıktan sonra 535.490.301,06TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu, TTK’nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken “Genel Kanuni Yedek Akçe” tutarına ulaşılmış olması nedeni ile “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrılmadığı, “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” nın 535.490.301,06 TLtutarında oluştuğu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda 325.480.311,00 TL tutarında Dönem Net Karının bulunduğu anlaşıldığından;

– Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tabloların esas alınarak, dağıtılabilir dönem net karının % 40’ı oranına tekabül eden 130.192.124,40 TL kar payı dağıtılmasına,

– Kar payının üç taksitte nakit olarak ödenmesine ve bu kapsamda dağıtılmasına karar verilen toplam 130.192.124,40 TL karın % 37,5 ‘una isabet eden tutarının (48.822.046,65 TL) 13.08.2024 tarihinde ilk taksit olarak nakden dağıtılmasına, kalan dağıtılabilir kar tutarı olan toplam 81.370.077,75 TL’nin ikinci ve üçüncü taksitler şeklinde bölünmek suretiyle ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

Kalan 195.288.186,60 TL’nın ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ve

Bu kapsamdaki uygulamanın Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Genel Kurula sunulan kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

SDT Uzay’dan (SDTTR) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.