Sanifoam Endüstri’den (SANFM) bedelsiz sermaye artırımı kararı

featured

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)  bedelsiz sermaye artırımı (%400) hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL’si Sermaye Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 30.000.000 TL’den 150.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve artırılan 120.000.000 TL sermayenin 17.061.611,36 TL’sinin A Grubu nama yazılı, 102.938.388,64 TL’sinin B Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşmesinin “Sermaye Payların Nevi ve Devri” başlıklı 6 nolu maddesinin Ek’te yer alan şekilde tadiline,

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu’na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sanifoam Endüstri’den (SANFM) bedelsiz sermaye artırımı kararı

Yorumlar kapalı.