QNB Finansbank’tan (QNBFB) borçlanma araçlarının ihracına ilişkin açıklama

featured

QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) 5 yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, toplam 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına; satışa aracılık işlemi için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirilmesine;ihraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve finansman bonolarının, tahvillerin dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması, izahname onayı alınması ve gerektiğinde izahname değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

QNB Finansbank’tan (QNBFB) borçlanma araçlarının ihracına ilişkin açıklama

Yorumlar kapalı.