Politeknik Metal (POLTK) kar payı kararını açıkladı

featured

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve “Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre şirkete isabet eden net zarar 27.907.477 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durumda yasal kayıtlara göre net dönem kârı ise 58.646.554,49 TL’dir.

Bu sebeple, Şirketimizin 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde;

Kâr dağıtımı yapılmaması,

– VUK yasal kayıtlarına göre elde edilecek net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

 

Politeknik Metal (POLTK) kar payı kararını açıkladı

Yorumlar kapalı.