Niğbaş Niğde Beton’dan (NIBAS) kar payı açıklaması

featured

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) kâr payı dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 35.648.230,00 TL Net kâr , -106.434.546,00 TL Geçmiş yıl zararı, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin enflasyona göre düzeltilmemiş solo finansal kayıtlarında ise 8.532.400,01 net kâr ve -3.881.552,74 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem karlarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Niğbaş Niğde Beton’dan (NIBAS) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.