Mia Teknoloji’den (MIATK) esas sözleşme değişikliği açıklaması

featured

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuruların sonuçları hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi. Açıklamada hem SPK, hem de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alındığı kamuoyuna duyurulurken, değişikliğin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli” başlıklı 9. maddesinin, 3. paragrafından sonra “Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye, pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.” metinin eklenmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmiştir.

  

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin akabinde , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00097113801 sayılı yazısı ile de izin verilmiştir. (24 Mayıs 2024 Cuma günü ilgili yazı tarafımıza ulaşmıştır.) 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur

Mia Teknoloji’den (MIATK) esas sözleşme değişikliği açıklaması

Yorumlar kapalı.