Mercan Kimya’dan (MERCN) kar payı açıklaması

featured

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) kar payı dağıtımına ilişkin KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket, brüt 0,0699853TL, net 0,0629867 TL hisse başına temettünün, 16.07.2024 tarihinde  dağıtılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurdu. Duyurunun ayrıntıları şöyle:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımıza göre 60.835.526 TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 131.033.608 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Şirketimizin 04.06.2024 tarihli 2024-14 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, söz konusu net dönem kârından yapılacak kar dağıtımı ile ilgili olarak 02.07.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Mercan Kimya’dan (MERCN) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.