Mavi Giyim’den (MAVI) kar payı avansı açıklaması

featured

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) kar payı avansı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi ara dönemlerinde net dağıtılabilir dönem karının oluşması koşuluyla, kâr payı avansı dağıtımı kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu yetkilendirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimizin 01/02/2024- 30/04/2024 tarihli ara hesap döneminde oluşan 960.220.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı üzerinden kar payı avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Mavi Giyim’den (MAVI) kar payı avansı açıklaması

Yorumlar kapalı.