Lokman Hekim’den (LKMNH) sermaye artırımı kararı açıklaması

featured

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH), Yönetim Kurulunun aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından  Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin 1.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, toplam 180.000.000 TL (%500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL’ye artırılmasına,

2- Artırılan 180.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 180.000.000-adet pay ihraç edilmesine,

3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,

5- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür Süleyman Alper İNCEÖZ’ün yetkili kılınmasına,

6- Bu karara ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmasına, Karar verilmiştir.

Lokman Hekim’den (LKMNH) sermaye artırımı kararı açıklaması

Yorumlar kapalı.