Karsan Otomotiv (KARSN) kar payı kararını açıkladı

featured

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) genel kurulunda alınan, kar payı dağıtılmaması yönündeki kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 619.840.134 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 89.000.402 TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılablir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiğinden gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

 

Karsan Otomotiv (KARSN) kar payı kararını açıkladı

Yorumlar kapalı.