Kale Seramik’ten (KLSER) kar payı açıklaması

featured

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) genel kurulda görüşülüp kabul edilen (pay başına brüt 0,1942582 TL, net 0,1748323 TL ) kar payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1942582 TL (net 0,1748323 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000,-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarın,kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 25.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılması Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Tüm pay gruplarında net dağıtılacak temettü hesaplanırken tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,

Kale Seramik’ten (KLSER) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.