İnşaat malzemeleri sanayi endeksi, aralıkta yükseldi

featured

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,11 puanlık artışla 71,35 puana yükseldi. Bu dönemde faaliyet endeksi, bir önceki aya göre ise 0,2 puanlık artışla 145,5 puana çıkarken güven endeksi ise 0,01 puanlık düşüşle kırılgan kalmaya devam etti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre Bileşik Endeks, zorlu koşullar içinde 2023 yılını bir önceki yılın yüzde 2,6 üzerinde kapattı. Böylece endeks, aralık ayında sınırlı ölçüde yükselerek yılı artış eğilimi içinde bitirdi. Uzun süre sonra Türkiye ekonomisine olan güven ve beklentilerde de bir iyileşme görüldü.

Bileşik Endeks yükselme eğilimine girdi

Türkiye İMSAD raporuna göre; Bileşik Endeks, kasım ayındaki durağanlığın ardından aralık ayında yükselme eğilimine girdi. Bu çerçevede Bileşik Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre 0,11 puanlık artışla 71,35 puan seviyesine çıktı. Ayrıca ekonomi programındaki kararlılık, endeksin güven ve beklentiler tarafını desteklemeye başladı. Böylece Bileşik Endeks geçen yılın aralık ayına göre de 1,84 puanlık bir atış gösterdi.

Faaliyet Endeksi’nin 4 aylık yükselişi sona erdi

Rapora göre, aralık ayında yeni ekonomi politikalarının iç pazara etkileri ve mevsimselliğin sınırlayıcı döneme girmesi, faaliyetleri etkilemeye devam etti. Bunlara ek olarak küresel pazardaki yavaşlamanın da etkisiyle faaliyetlerde farklı eğilimler gerçekleşti. Bu kapsamda Aralık 2023’te bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 7,7 üzerinde gerçekleşen Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre 0,2’lik artışla 145,5 puana yükseldi.

Rapora göre sıkı para politikalarına rağmen yurt içi satışlar, aralık ayında bir önceki aya göre önemli artış gösterdi. Diğer yandan inşaat malzemesi sanayisinde ihracat aralık ayında sınırlı ölçüde düşerken, üretimde de sınırlı bir gerileme yaşandı. Cirolar ise önemli ölçüde arttı. Yurt dışı ihracat fiyatları ise aralık ayında değişmedi.

Güven Endeksi zayıf kalmaya devam edecek

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; aralık ayında faaliyetlerde meydana gelen yükseliş, Güven Endeksi’ne yansımadı. Bu kapsamda zayıf ve kırılgan kalmaya devam eden güven seviyesi, aralık ayında bir önceki aya göre 0,01 puan artarak 32,95 puana çıktı. Güven Endeksi’nin zayıf ve kırılgan kalmaya devam etmesi üzerinde ekonomi politikalarındaki uygulamaların kalıcılığı etkili oldu.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin durağanlaştığına dikkat çekilen rapora göre, inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde güven değişmedi, yurt içi pazarlara olan güven ise sınırlı ölçüde azaldı. İhracat pazarlarına olan güven de aralık ayında sınırlı ölçüde arttı. Raporda inşaat malzemesi sanayisinde güveni etkileyen birçok unsurun bulunduğuna dikkat çekildi. Ekonomi politikalarındaki değişimin siyasi olarak sürdürülebilirliği konusunda güven endişesi sürerken, uygulanan politikaların işler üzerindeki etkilerine yönelik olarak da yavaşlatıcı etkilerin beklentileri öne çıktı. Rapora göre, yerel seçimler öncesi hareketlenme beklentisi ise henüz karşılanamadı. Buna bağlı olarak güvenin en azından yerel seçimlere kadar zayıf kalacağı tahmin edildi.

Beklenti Endeksi 2023 yılını 57,6 puanla kapattı

Rapora göre, Aralık 2023’te durağanlaşan Beklenti Endeksi, yılı artış eğilimi içinde tamamladı. Beklentiler, yeni ekonomi politikaları ile alınan yurt içi ve yurt dışı siparişleri şekillendirdi. Buna göre, Beklenti Endeksi aralık ayında bir önceki aya oranla 0,3’lük artışla yılı 57,6 puanla bitirdi. Aralık ayında yeni ekonomi politikaları uygulamalarındaki kararlılık beklentileri destekledi. Alınan yurt içi siparişler ve ihracat siparişlerindeki düşüşler ise beklentileri sınırladı. Mevsimselliğin de beklentileri sınırlamaya başladığı dönemde, Beklenti Endeksi Aralık 2023’te geçen yılın aralık ayına göre de sadece 0,5 puanlık bir yükseliş gösterdi.

Diğer yandan, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde, uzun süre sonra ilk kez 2 ay üst üste artış gerçekleşti. Ekonomi politikalarının uygulanmasındaki kararlılık bu alandaki beklentileri destekledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde düşüş gerçekleşirken, ihracat siparişleri de gerilemesini dördüncü aya çıkardı.

Kaynak: Ekonomim

İnşaat malzemeleri sanayi endeksi, aralıkta yükseldi

Yorumlar kapalı.