Hub Girişim’den (HUBVC) kar payı açıklaması

featured

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) kar payı dağıtımı kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.521.307 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise -4.422.965,32 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 12.521.307 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2023 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen -4.422.965,32 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Hub Girişim’den (HUBVC) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.