Hidropar’dan (HKTM) kayıtlı sermaye tavanı artırımı açıklaması

featured

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM) kayıtlı sermaye tavanı artışı ve süresinin uzatılması hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim kurulumuzun 28.05.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin mevcut 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 no’lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 500.000.000 TL’ye (Beşyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıl süreyle (2024 – 2028) olarak belirlenmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin sağlanabilmesi adına yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,

⦁ Esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesi amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,

⦁ Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin Genel Kurul da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun karına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Hidropar’dan (HKTM) kayıtlı sermaye tavanı artırımı açıklaması

Yorumlar kapalı.