Hateks Hatay Tekstil’den (HATEK) kar payı açıklaması

featured

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) genel kurulu tarafından onaylanan kar payı dağıtım kararı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama gönderildi.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulunun 10.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 11.174.252,91-TL‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 152.451,202-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2023 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 3.277.785.767 adet adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Hateks Hatay Tekstil’den (HATEK) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.