Hareket Proje’den (HRKET) esas sözleşme değişikliği

featured

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) esas sözleşme tadili için SPK’ya yaptığı başvuru hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 24/05/2024 tarih 2024/9 sayılı kararı çerçevesinde; halka arz sonucu nakit olarak artırılan 19.200.000,00-TL nominal değerli payların halka arzı, İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanması için, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesi tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 28.05.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hareket Proje’den (HRKET) esas sözleşme değişikliği

Yorumlar kapalı.