Gediz Ambalaj’dan (GEDZA) kar payı açıklaması

featured

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilecek kar dağıtım önerisi hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, SPK’ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 – Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gediz Ambalaj’dan (GEDZA) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.