Frigo-Pak Gıda’dan (FRIGO) kar payı açıklaması

featured

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) kar payı dağıtımı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan (52.637.036,00) TL net zarara karşılık, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre 82.309.800,25-TL dağıtılabilir net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına,

Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin iş bu kararı yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Frigo-Pak Gıda’dan (FRIGO) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.