Etiler Gıda’dan (ETILR) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

featured

“Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), sermayesini iç kaynaklardan bedelsiz olarak %200 oranında artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’ nun 27.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu İç Kaynaklardan sermaye artırımı konulu kararına istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince; Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL’lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL’ye çıkarılması,

Artırılacak 80.000.000 TL’lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM- 35105948/391-32 sayılı “DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.” yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması,

Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılması,

Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesi için

10/07/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul’ u na elektronik platform üzerinden başvuru yapılmıştır.

Etiler Gıda’dan (ETILR) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

Yorumlar kapalı.