Doğan Holding’den (DOHOL) Doğan Burda’da (DOBUR) hisse satışı açıklaması

featured

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay satışı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin (Doğan Burda Dergi) 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Şirketimizin sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH’ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.‘ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak ve Şirketimiz payına düşen satış bedeli 5.008.459,19 Amerikan Doları olmak üzere toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Şirketimiz ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi’ne istinaden; Şirketimizin % 56 ve Burda GmbH’ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Doğan Burda Dergi’ye devredilmesi ve bu devir bedelinin, yukarıda belirtilen toplam Satış Bedeli’nde uyarlama kalemi olarak dikkate alınması hedeflenmektedir.

İşlem’in, Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Doğan Holding’den (DOHOL) Doğan Burda’da (DOBUR) hisse satışı açıklaması

Yorumlar kapalı.