Çemaş Döküm’den (CEMAS) kar payı açıklaması

featured

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) yönetim kurulu kâr payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 27.06.2024 tarihli 2023 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı:

Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)’a uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 243.473.591,05 TL’dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 12.173.679,55 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra “Net Dağıtılabilir Dönem Kârı” olarak 231.299.911,50 TL kaldığı görülmektedir.

Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise -302.063.178,00 TL net dönem zararı bulunmaktadır.

Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)’a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Çemaş Döküm’den (CEMAS) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.