Bülbüloğlu Vinç’ten (BVSAN) kar payı açıklaması

featured

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) hisse başına brüt 0,7680318 TL, net 0,6912286 TL temettü dağıtılması yönünde genel kurulda kabul edilen kâr payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz 26.06.2024 tarihi Olağan Genel Kurul toplantısında ; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13’üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

  1. a) TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 289.299.460 TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; 2023 yılında “Bağış ” yapılmadığı, bu nedenle 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak “Net Dağıtılabilir Dönem Karı”‘nın 289.299.460 TL olduğu,
  2. b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait “Dönem Vergi Gideri” ayrıldıktan sonra 99.064.820,82 TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu, TTK’nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken “Genel Kanuni Yedek Akçe” olarak 2.804.828,10 TL ayrıldığı, “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” nın 96.259.992,72 TL tutarında oluştuğu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan kar içerisinde dağıtılmasına karar verilen karın karşılığının bulunduğu anlaşıldığından;

– Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarda yer alan dağıtılabilir dönem net karının %30’u oranına tekabül eden 28.877.997,82 TL kâr payı dağıtılmasına,

– Kar payının tek seferde ödenmesine ve dağıtım tarihinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

Kalan 67.381.994,90 TL’nın ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine karar verilmiştir.

Bülbüloğlu Vinç’ten (BVSAN) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.