Biotrend Enerji’den (BIOEN) ortaklık görüşmeleri hakkında açıklama

featured

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) yürütülen stratejik ortaklık görüşmeleri hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Şirket“) ile İngiltere menşeli Freepoint Eco-Systems International Ltd. (“Freepoint“) arasında;

(i)              bir Freepoint şirketinin (“Freepoint Yatırımcısı“) Şirketimiz nezdinde pay sahibi olması,

(ii)            Term Sheet’de “Gelecek Proje(ler)” olarak tanımlanan atık plastiği kimyasal geri dönüşüm ile hammaddeye ve/veya atık plastik hammaddesini piroliz yağına dönüştürmek için ileri geri dönüşüm projelerinin çalışmalarının geliştirilmesi ile yönetilmesi,

(iii)          söz konusu Gelecek Projeler’in yönetilmesi maksadıyla Şirketimiz ve Freepoint Yatırımcısı tarafından %50-%50 ortaklık yapısında bir Stratejik Yatırım Şirketi kurulması ve

(iv)           bu çerçevede Şirketimiz ve Freepoint tarafından gerçekleştirilecek proje bazlı ortaklıklar nezdindeki esasların belirlenmesi

konusunda Tarafların karşılıklı istek ve iş birliği arzularını ifade etmek için 24.06.2024 tarihli bağlayıcı olmayan bir ön protokol (“Term Sheet“) imzalanmıştır.

Term Sheet uyarınca gerekli koşullar sağlandığında, Freepoint Yatırımcısı’nın Şirketimiz’in işlem sonrasındaki sermayesinin yaklaşık %10’ununu temsil eden paylarına sahip olması beklenmektedir. Freepoint’in azınlık pay sahibi olarak sahip olacağı payların miktarı ve tutarlar, nihai rakamlara göre belirlenecektir.  Bu stratejik ortaklığın, tahsisli sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmesi öngörülmektedir. Şirketimiz değerlemesinde 24.06.2024 tarihinden önceki 180 günlük borsa değerinin aritmetik ortalamasının ABD Doları karşılığının baz alınmasına ve değerlemede taraflarca mutabık kalınacak makul bir indirim oranının müzakere edilmesine karar verilmiştir.

Bu ortaklıktan elde edilecek gelirin tamamının, Şirketimizin mevcutta İzmir ili Aliağa ilçesinde geliştirmekte olduğu, tamamlandığında yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen plastik ileri dönüşüm projesi için kullanılması planlanmakta olup; Taraflar Balkanlar, Orta Doğu vb. ülkelerde benzer projeleri hayata geçirmeyi hedeflemekte ve erişilmesi planlanan toplam üretim kapasitesini yıllık 250 bin ton olarak öngörmektedir.

Bu stratejik iş birliği ve ortaklık görüşmeleri konusundaki gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (“Kurul“) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6. maddesi ile anılan tebliğin uygulanmasına yönelik Kurul tarafından yayınlanan Özel Durumlar Rehberi’nin konuya ilişkin hükümleri çerçevesinde, işbu hususun kamuya açıklanması Şirketimizin 04.04.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ertelenmiş olmakla birlikte, Şirketimizin 24.06.2024 tarihli ve 2024/20 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebeplerinin ortadan kalktığı değerlendirilmiş olup, işbu özel durum açıklaması yapılmaktadır.

Biotrend Enerji’den (BIOEN) ortaklık görüşmeleri hakkında açıklama

Yorumlar kapalı.