Banvit’ten (BANVT) kar payı dağıtımı açıklaması

featured

Şirketten 15 Mayıs 2024 tarihinde KAP’a gönderilen açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (11-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim AŞ. (Grant Thornton) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 951.965.590,00 TL (VUK kayıtlarına göre ise 1.047.346. 708, 13 TL net dönem karı) tutarında net dönem karı elde etmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmaması 91.782.506,818 kabul oyu ile katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Banvit’ten (BANVT) kar payı dağıtımı açıklaması

Yorumlar kapalı.