Anatolia Tanı’dan (ANGEN) kar payı açıklaması

featured

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) genel kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu’nun 17 Mayıs 2024 tarih ve 08 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda bu yıl ilk kez uygulanan “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (TMS 29) hükümleri nedeniyle enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan (136.670.391) TL net dönem zararı oluştuğundan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararının teklifi oylamaya sunuldu, 1.010 ret oyuna karşılık 144.080.593 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Anatolia Tanı’dan (ANGEN) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.