Ahlatçı Doğal Gaz’dan (AHGAZ) kar payı açıklaması

featured

Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) kar payı dağıtılmaması yönünde pay sahiplerinin onayına sunulacak Yönetim Kurulu kararı hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin 03.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

TFRS’ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 3.101.599.425 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan “Bağışlar” ilave edildikten sonra, 3.170.384.612 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 151.676.729 TL olup bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 144.092.892 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür.

• Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları ve Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak kârın Şirket bünyesinde tutulmasına,

• Genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

• SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ahlatçı Doğal Gaz’dan (AHGAZ) kar payı açıklaması

Yorumlar kapalı.